Výrobca:
ROBOT-COUPE
Výsledok 1 - 10 z 10

Kombinované roboty

Kombinovaný robot R301

Kombinovaný robot pre menšie a stredné prevádzky (do 80 jedál denne)

Kombinovaný robot R301 Ultra

Kombinovaný robot pre menšie a stredné prevádzky (10-80 jedál denne)

Kombinovaný robot R401

Kombinovaný robot pre menšie a stredné prevádzky.

Kombinovaný robot R402 - 230

Kombinovaný robot pre menšie a stredné prevádzky.

Kombinovaný robot R402 - 400

Kombinovaný robot pre menšie a stredné prevádzky.

Kombinovaný robot R402 VV

Kombinovaný robot pre menšie a stredné prevádzky.

Kombinovaný robot R502

Kombinovaný robot pre väčšie prevádzky.

Kombinovaný robot R502 VV

Kombinovaný robot pre väčšie prevádzky.

Kombinovaný robot R652

Kombinovaný robot pre väčšie prevádzky.

Kombinovaný robot R652 VV

Kombinovaný robot pre väčšie prevádzky.